پنجشنبه٫ ۲۸ تیر٫ ۱۳۹۷ ٫ ۳:۵۴

حضور ماهنامه کارایی در نمایشگاه مطبوعات آذربایجان‌شرقی

بازدید معاونت محترم وزیر ، جناب اقای دکتر حیدریان و مدیرکل اداره ارشاد ، اقای دکتر محمدپور و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز ، از غرفه ماهنامه کارایی در نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی

  • Exhibition-1
  • Exhibition-4
  • Exhibition-5

مطالب مرتبط