پنجشنبه٫ ۲۸ تیر٫ ۱۳۹۷ ٫ ۳:۵۶

  • ضرورت فضاهای اخلاقی در شهر

    حبیب الله آقامحمدی اخلاق عمومی در جامعه ما در وضعیت مناسبی نیست. جامعه ما دچار دروغگویی به جای راستگویی، ...

    حبیب الله آقامحمدی اخلاق عمومی در جامعه ما در وضعیت مناسبی نیست. جامعه ما دچار دروغگویی به جای راستگویی، تظاهر به جای صداقت، خودخواهی به جای نوع خواهی، و خشونت به جای شفقت است. یکی از علل این مساله می ...

    بیشتر بخوانید