پنجشنبه٫ ۲۸ تیر٫ ۱۳۹۷ ٫ ۴:۰۳

پرونده : اصلاح الگوی مصرف انرژی

میزگرد هم اندیشی اصلاح الگوی مصرف انرژی

داود حمیدی رزی - دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی   اصلاح الگوی مصرف یکی از بندهای راهبردی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که پیش تر نیز در سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف در سال...

یادداشت روز

ضرورت فضاهای اخلاقی در شهر

حبیب الله آقامحمدی اخلاق عمومی در جامعه ما در وضعیت مناسبی نیست. جامعه ما دچار دروغگویی به جای راستگویی، تظاهر به جای صداقت، خودخواهی به جای نوع خواهی، و خشونت به جای شفقت است. یکی...

گزیده ی مقالات

تاجرباشی ها و دولت ، سد راه تولید شده اند

  400سال ممانعت از توسعه بخش خصوصی مولد به روایت محمد بحرینیان   دولتمردان بر مسند قدرت می نشینند با کوله باری از ادعا و وعده ها اما عموما « وفای به عهد ندارند و وقتی از...

  اقتصاد ترکیه و بخش خصوصی در حال رشد

  اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می شود. بخش خصوصی در اقتصاد این کشور قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش های مهمی در بانک داری ، حمل ون...

  انقلاب چهارم صنعتی

  گزارش سمینار دکتر محمود سریع القلم در سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی بحث من دو پایه دارد و بعد وارد محتوا خواهیم شد. پایه اول این است که آنچه در جوامع باعث تغییر می شود ، فکر ا...

  ضرورت ارتقا فرهنگ مصرف آب شهروندان تبریزی

    محمدتقی ستاری - استاد منابع آب دانشگاه تبریز   رشد فزاینده جمعیت شهری ، گسترش شهرنشینی توأم با ایجاد شهرک های جدید ، افزایش سطح رفاه، گسترش تشریفات و تجملات و افزایش صن...

  چهار سال ریسک

  شاید بتوان گفت عمده مشکل توسعه نیافتگی مناطق آزاد و شهرک های سرمایه گذاری و مناطق ویژه اقتصادی ایران را وجود بروکراسی های اداری تحمیل شده از سرزمین اصلی ، نبود زیرساخت های اساسی بر...